Brede School De Aldenhove

Brede school De Aldenhove is de samenwerking van ouders, de school en de instellingen in de wijk Aldenhof om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun talenten optimaal te ontwikkelen. De instellingen die onderdeel zijn van Brede school Aldenhove zijn: De Aldenhove (Conexus), peuterarrangement De Bellenboom en de TSO (KION), het Activiteitenplein (Tandem).

 We streven naar een positief ontwikkelklimaat voor ieder kind.Een positief leefklimaat geeft een bodem voor zelfvertrouwen en zelfrespect/eigenwaarde. De aanwezigheid van zelfvertrouwen en eigenwaarde maakt de weg vrij voor sociale participatie met verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

De doelstelling van de Brede school De Aldenhove is dan ook:  Het optimaliseren van de ontwikkelingskansen voor kinderen in de wijk Aldenhof (thuis, op straat en op school).

Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen kan nooit zonder ouderbetrokkenheid. Er wordt aandacht besteed aan het verkleinen van de afstand tussen school en thuis.

Een diversiteit in het aanbod van activiteiten biedt mogelijkheden om deze ontwikkeling te ondersteunen. Het accent ligt op het leefklimaat van de wijkbewoners: bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning voor ouders, vergroten en verbeteren van de leefwereld, stimuleren van participatie van kinderen en ouders.

Taal zien wij als speerpunt voor de ontwikkeling van de kinderen; taal heb je nodig bij alle activiteiten, daarom is het van belang de taalontwikkeling veel te stimuleren en onderdeel te laten zijn van alle activiteiten.

Daarnaast is Brede school De Aldenhove een sportieve, gezonde en cultuurschool.  De afgelopen jaren heeft de discipline "Muziek" veel aandacht gehad,  dit  omdat muziek bijdraagt aan een betere taalontwikkeling en ook gewoon leuk kan zijn. 

Alle groepen krijgen een gedeelte van het schooljaar muziekles onder schooltijd. Na schooltijd kunnen kinderen kiezen voor muziek, sport, koken en ook uit andere activiteiten.