Klik hier om naar de site van de schoolbibliotheek te gaan.

Brede school De Aldenhove heeft in 2012 een convenant gesloten met Bibliotheek Gelderland Zuid.  Dit convenant houdt in dat alle kinderen van de Brede school boeken kunnen lenen voor thuis en op school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen samen lezen en kinderen meer plezier in het lezen krijgen. Daarom is er een leesplan opgesteld, waarin allerlei activiteiten in zijn opgenomen om het leesplezier te bevorderen. De school werkt ook samen met een leesconsulent van de bibliotheek, die de school ondersteunt.

Iedere week kunnen de kinderen van alle groepen en van Peuterspeelzaal  De Bellenboom een of meerdere boeken uitzoeken  in onze bibliotheek. Dit boek gaat in een speciale 'boekentas' mee naar huis en wordt een week later weer ingeleverd. ( Zie bijlage 2 voor de ruildagen van de boeken).

Bieb.JPG

De boeken die wij in onze bibliotheek hebben komen vanuit de centrale bibliotheek. Ieder schooljaar wordt 10% van de boekencollectie  omgewisseld.  

De kinderen en medewerkers van de Brede school kunnen gebruik maken van het computerprogramma  SchoolWise om boeken te zoeken, te reserveren, een logboek bij te houden etc. de kinderen ontvangen van de bibliotheek hiervoor een inlogcode.

De uitleendagen voor de verschillende groepen wordt bekend gemaakt aan het begin van het nieuwe schooljaar.