Lindenberg

Cultuureducatie specialist in het onderwijs

De Lindenberg verzorgt kunstlessen en activiteiten op basisscholen, brede scholen en het voortgezet onderwijs. Zowel onder- als na schooltijd, gaan kinderen aan de slag met theater en muziek maken, dansen, schrijven en beeldende kunst.

Aanbod op maat

De Lindenberg ontwikkelt, veelal in samenwerking met scholen, naast een aantal 'standaardproducten' veel maatwerk voor scholen: programma's die aansluiten op bestaande werkplannen en onderwijsdoelstellingen. Meer informatie kunt u vinden  op de site van Cultuur en School Nijmegen.

Cultuureducatie is belangrijk in het leerproces

Kinderen ontwikkelen  door middel van cultuureducatie vaardigheden die belangrijk zijn voor hun ontplooiing en talentontwikkeling. Ze leren zich in te leven, te verbeelden, te reflecteren en zich te presenteren. Daarnaast zorgt cultuureducatie voor een rijke en inspirerende leeromgeving. Onderzoek toont aan: kinderen die in aanraking komen met kunst, vergroten hun ontwikkelingskansen. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan!

Voor meer algemene informatie over cultuureducatie kunt u contact opnemen  met de afdeling onderwijs van de Lindenberg:

onderwijs@delindenberg.com

Telefoon: 024 3273924

Brede school De Aldenhove

Voor de school betekent de samenwerking met De Lindenberg dat er een aanbod is voor alle kinderen zowel onder- als na schooltijd.

Binnen het Activiteitenplein werken we in blokken van zes weken. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden via een inschrijfformulier.