De samenwerking met Sport Service Nijmegen.

Een van de ondersteuningspartners van brede school De Aldenhove is Sport Service Nijmegen. Vanuit sport Service is er een sportdocent verbonden aan Brede school De Aldenhove.

De sportdocent laat de kinderen kennismaken met veel verschillende sporten, biedt veel gelegenheid om door middel van sportactiviteiten sociaal gedrag te oefenen. Samenwerken, overleggen, regels afspreken, rekening houden met de ander, en nog veel meer. Daarnaast worden kinderen enthousiast gemaakt om bij een sportvereniging te gaan sporten.

Voor vragen over sport kunt u altijd contact opnemen. Ik ben op dinsdag aanwezig op school, maar u kunt ook een mailtje sturen naar g.van.den.dobbelsteen@nijmegen.nl

 Gijs van den Dobbelsteen, Sportdocent Bredeschool De Aldenhove

 

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

 

13:30 - 14:30 uur

Bewegingsonderwijs voor groep 1-2.

Waar: Sporthal de Meijhorst

 

13:00 -13:45 uur

naschoolse sport activiteiten voor groep 1-2.

Waar: Sporthal de Meijhorst

 

14:00-14:45 uur

naschoolse sport activiteiten voor groep 3-4.

Waar: Sporthal de Meijhorst

 

15:30-17:00 uur

naschoolse sport activiteiten  voor groep 5-6-7-8

Waar: Sporthal de Meijhorst

 

 

Jeugdsportfonds

Wat doet het Jeugdsportfonds?

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds!

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds?

Nadat het Jeugdsportfonds de contributie heeft overgemaakt, wordt verwacht dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!!

Waarom is sporten belangrijk?

Voor meer info kunt u contact opnemen met Gijs van den Dobbelsteen.