aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt...... 

U krijgt een brief van de Gemeente Nijmegen om uw kind aan te melden via schoolwijzer. deze brief krijgt u als uw kind ongeveer 2 jaar is en 9 maanden.

U meldt uw  kind aan bij Schoolwijzer, liefst voor 1 maart voorafgaand aan de start van het schooljaar .

In de meeste gevallen krijgt u een bevestigingsbrief dat uw kind is geplaatst op De Aldenhove.

U neemt contact op met de school om een afspraak te maken.

De directeur houdt met u een kennismakingsgesprek. Hierin wordt informatie gegeven over de school en u kunt wat vertellen over uw kind. Natuurlijk kunt u alle vragen stellen die u heeft. Ook lopen we een rondje door de school.

Van de directeur krijgt u een inschrijfformulier, een formulier voor de ouderbijdrage en eventueel een schoolgids mee naar huis.

Het inschrijvingsformulier kunt u thuis invullen en nleveren op school met de kopie van een identiteitskaart of zorgpas.

Uw kind is nu definitief geplaatst op De Aldenhove.

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, vindt de warme overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool plaats. De leerkracht van de school geeft u in dit gesprek praktische informatie. Uw kind mag ongeveer 10 dagdelen op de basisschool voor de vierde verjaardag komen oefenen. In overleg met de kleuterleerkracht wordt de datum bepaald op welke dagdelen uw kind komt oefenen.

Na ongeveer drie maanden vindt er een gesprek plaats met de kleuterleerkracht om te bespreken hoe de eerste drie maanden op school zijn verlopen.