aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt...... 

Ouders kregen altijd een brief van Schoolwijzer om hun kind aan te melden bij een basisschool. Deze brief kreeg u toen uw kind 2 jaar en 9 maanden was geworden. In verband met de privacywet krijgt Schoolwijzer geen gegevens meer van de gemeente Nijmegen.

Dus als u een kind heeft , dat geboren is tussen 01-06-2015 en 31-05-2016, meld hem of haar aan voor 1 maart 2019 bij het mailadres van Schoolwijzer: info@schoolwijzernijmegen.nl   

In de meeste gevallen krijgt u een bevestigingsbrief dat uw kind is geplaatst op De Aldenhove.

U neemt contact op met de school om een afspraak te maken.

De directeur houdt met u een kennismakingsgesprek. Hierin wordt informatie gegeven over de school en u kunt wat vertellen over uw kind. Natuurlijk kunt u alle vragen stellen die u heeft. Ook lopen we een rondje door de school.

Van de directeur krijgt u een inschrijfformulier, een formulier voor de ouderbijdrage en eventueel een schoolgids mee naar huis.

Het inschrijvingsformulier kunt u thuis invullen en nleveren op school met de kopie van een identiteitskaart of zorgpas.

Uw kind is nu definitief geplaatst op De Aldenhove.

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, vindt de warme overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool plaats. De leerkracht van de school geeft u in dit gesprek praktische informatie. Uw kind mag ongeveer 10 dagdelen op de basisschool voor de vierde verjaardag komen oefenen. In overleg met de kleuterleerkracht wordt de datum bepaald op welke dagdelen uw kind komt oefenen.

Na ongeveer drie maanden vindt er een gesprek plaats met de kleuterleerkracht om te bespreken hoe de eerste drie maanden op school zijn verlopen.