ouderbeleid

Door te kiezen voor De Aldenhove  geven ouders / verzorgers de medewerkers van de school hun vertrouwen en samen delen ze vanaf dat moment de opvoeding van het kind. Als partners in de ontwikkeling van uw kind hebben wij dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn een open communicatie, wederzijdse betrokkenheid, respect en vertrouwen.                      Ook een duidelijk beleid over ouder-school relatie (wat wordt er van beide partijen verwacht?) is van belang.

We zien de rol van ouders op de Aldenhove  graag vorm gegeven op verschillende niveaus:

 - meeleven (betrokkenheid)
 - meehelpen (ouderhulp/participatie)
   -    meepraten over uw kind (in kennismakingsgesprekken, rapportgesprekken en   ondersteuningsgesprekken)
   - meedenken / meebeslissen (Ouderraad en Medezeggenschapsraad) 

 

Elk schooljaar ervaren wij weer de geweldige inzet van ouders op onze school. Daar zijn wij, kinderen en team, heel erg blij mee.

We vinden het belangrijk om voortdurend alert te zijn op signalen van kinderen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners met betrekking tot zowel de inhoud als de organisatie van ons onderwijs.

Heeft u opmerkingen en vragen, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij  de directie.

Natuurlijk hebben ook de leden van de ouderraad en de Medezeggenschapsraad een luisterend oor voor u.

Met de volgende middelen voorzien we ouders van informatie:

      - deze website
      - de Info
      - de schoolgids
    - schriftelijke informatie over diverse activiteiten en onderwerpen     
     - ouderavonden/thema avonden.
     - Inloopmomenten
     - Open avond en Open lesdag.
     - individuele gesprekken.   

 

Regelmatig zult u ook informatie vanuit school ontvangen. De informatie vanuit de school wordt vanaf september 2014 alleen nog verstuurd via Digiduif. U ontvangt van de school een code om een account aan te maken bij Digiduif. Dan ontvangt u berichten, brieven, inschrijfformulieren en de jaarkalenders via Digiduif op uw computer of smartphone.

Via Digiduif versturen we elke drie weken op woensdag de 'Info', met daarin actuele informatie over de school. De website zal het komende schooljaar steeds vaker gevuld worden met actuele informatie.

Als u geen computer heeft kunt u de Info meenemen uit het folderrek bij de ingang van de kleuters en bij de overige  ingangen van de school. 

Voor nieuwe ouders, belangstellenden: Kom gerust eens langs om u te informeren. U bent welkom.