ouderbijdrage

Alle ouders van de school zijn lid van de oudervereniging en betalen hiermee de contributie, mits zij aangeven hier bezwaar tegen te hebben.                              

De oudervereniging helpt bij het ondersteunen van activiteiten op school bv. Sinterklaas , Kerst en Carnaval.

De contributie voor de oudervereniging bedraagt € 18,50 per kind per jaar.

Dit geld wordt gebruikt om de activiteiten zoals Sinterklaas , Kerst en Carnaval te kunnen bekostigen.

Deze contributie/vrijwillige bijdrage wordt in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Indien u geen lid bent dan vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 per kind per jaar.