Wie zijn wij?

Deze website is misschien een eerste kennismaking met Brede school De Aldenhove, misschien heeft u al jarenlang kinderen op onze school.Op deze pagina  beschrijven wij wat voor een school De Aldenhove is,  omdat u uw kind voor een groot deel van de opvoeding aan ons toevertrouwt.

Brede school De Aldenhove staat in de wijk Aldenhof, Dukenburg te Nijmegen. De school is opgericht in 1968 en heeft een katholieke identiteit, maar staat open voor alle geloven.

De school wordt bezocht door ongeveer 120 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het grootste percentage kinderen is afkomstig uit de wijk Aldenhof, iets wat de school een extra functie binnen de wijk geeft.

De Aldenhove is een school die openstaat voor alle kinderen die recht hebben op een plaats op een basisschool.We vinden het belangrijk dat de kinderen respect voor elkaar hebben en dat ze elkaar accepteren, ieder met hun eigen achtergrond. We proberen de kinderen begrip op te laten brengen voor de verschillen in waarden en normen, passend bij ieders cultuur.

De verbouwing aan onze school is in 2004 afgerond, zodat we met recht kunnen spreken van een Brede School.De  Brede school de Aldenhove is de samenwerking van ouders, de school en de instellingen in de wijk Aldenhof om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun talenten optimaal te ontwikkelen.

De Brede school werkt samen met een aantal partners, waaronder:

 Daarnaast werkt de school intensief samen met: