Teamfoto 2015-2016 2.jpg

Op Brede school De Aldenhove werken de volgende  medewerkers:

Groepsleerkrachten

dhr.         

mevr.

mevr.

mevr.

dhr.

mevr.

mevr.

mevr.

mevr.

Coen Bumann                  

Femke van Deelen

Willeke van Groningen

Nanda Koene

Khang Nguyen

Bep Loermans

Saskia Tüss 

Marian Linssen

Ingeborg Ho-a-Joe

  

 

Personeel met specifieke taken

mevr.  

mevr.      

mevr.

dhr.

mevr.

mevr.

dhr.

dhr.

mevr.

Lotje Saalmink                    

Saskia Tüss 

Kim Berkers

Gijs van den Dobbelsteen

Iraida Winklaar

Judith van de Stelt

Kees Verhoeven    

Ron van Grinsven

Roos Leenders

intern begeleider

schakelklas

leerkracht bewegingsonderwijs

leerkracht bewegingsonderwijs

schoolassistente

schoolassistente

conciërge

conciërge  

administratie

                                                                                                             

School Management Team

mevr. 

mevr.  

mevr.      

Yolande Hartkamp

Lotje Saalmink                    

Willeke van Groningen

directeur

intern begeleider

coördinator onderbouw, VVE 

      

Brede School coördinator

dhr.         

Paul Jeurens                      

      

  

Brede school Kinderwerker

mevr.       

Emine Bakir

      

              

Sportdocent Sport service

dhr.         

Gijs van den Dobbelsteen                      

      

 

Clustermanager Kion:

mevr.       

Karine Berns

      

        

Pedagogisch medewerksters Peutergroep De Bellenboom:

mevr.        Wilma van den Brink
mevr.        Petra  Jaspers
mevr.        Lieke Adles
mevr. Elly Kleij

 

Tussenschoolse opvang:

mevr.       

Celine Strik van den Berge